Cookies

Podobne ako väčšina subjektov ajDon COCO CZ s.r.o. používa technológiu „cookies“ pre zlepšenieužívateľského komfortu návštevníkov a užívateľov svojich internetových stránok a elektronického obchodu.

„Cookies“ sú miniatúrne súbory, zložené z reťaze písmen a číslic, ktoré server uloží do Vášho počítača pri vstupe na internetovú stránku využívajúcu  túto technológiu „Cookies“ okrem iného prevádzkarovi internetových stránok a elektronických obchodov umožňujú odlíšenie Vašej osoby od ostatných návštevníkov a užívateľov týchto stránok a obchodov. „Cookies“ NEMÔŽUU byť použité ako programový kód ani k šíreniu počítačových virov a nemôžu umožniť prístup ani jednej vyššie uvedenej spoločnosti na Váš pevný disk a k Vaším dátam. Aj napriek tomu, že sa na Vašom pevnom disku ukladajú „cookies“, nemôžeme z neho čítať akékoľvek iné informácie.

Údaje získané prostredníctvom stránok a elektronického obchodu Don COCO CZ s.r.o. využívajúcich technológiu „cookies“ môžu byť použité predovšetkým na nasledujúce účely:

  • umožnenie pohybu návštevníka, resp. užívateľa stránok a elektronického obchodu po stránkach a využívaniu ich funkcii, ako napr. prístup do zabezpečených častí (sekcii) stránok či ukladania položiek do nákupného košíka atď. (tzv. nevyhnutne potrebné – „Strictly Necessary“ – cookies);
  • zhromažďovanie informácii o tom, ako návštevníci a užívatelia stránok používajú stránky a elektronický obchod, ako napr. ktoré stránky sú navštevované najčastejšie alebo či návštevníci a užívatelia stránok prijímajú správy o chybách atď. ; tieto „cookies“ sú používané hlavne pre vylepšenie funkčnosti a funkcionality budúcich verzii stránok;
  • uchovávanie údajov o voľbách (resp. výberoch) uskutočnenými návštevníkmi a užívateľmi stránok, ako napr. výber jazyka a regiónu, zvolené hodnoty stránkovania, predvolené obmedzujúce podmienky pri prehliadaní produktového katalógu atď., tieto „cookies“ sú používané hlavne pre zabezpečenie osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu;
  • reklamné a marketingové účely obchodu Don COCO CZ s.r.o. a jeho programov, produktov a služieb, tieto „cookies“ sú  používané hlavne kvôli zaisteniu osobnejšieho (resp. personalizovaného) prístupu v oblasti reklamy a marketingu.

Don COCO CZ s.r.o. neumožňuje ktorýmkoľvek tretím osobám umiestňovanie reklamného obsahu na ich stránky. Don COCO CZ s.r.o. neručí a nezodpovedá za akýkoľvek obsah (vrátane reklamného a marketingového) umiestnený na internetových stránkach tretích osôb, ako ani za akékoľvek porušenie právnych predpisov, práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb, ku ktorým dochádza, resp. by mohlo dochádzať na internetových stránkach tretích osôb.

Potvrdenie súhlasu s týmto dokumentom udeľuje návštevník, resp. užívateľ stránok súhlas na používanie technológie „cookies“ a používanie údajov získaných prostredníctvom stránok a elektronického obchodu uvedených spoločnosťou využívajúcich túto technológiu na každý a všetky účely uvedené vyššie  v tomto dokumente. Súhlas sa udeľuje dobrovoľne na vopred neurčenú dobu a je možné ho kedykoľvek bezplatne, písomne, formou listu doručeného na adresu podnikateľa.

Pre úplnosť si dovoľujeme upozorniť, že neudelenie súhlasu, jeho odvolaním alebo zablokovaním technológie "cookies" (vo vašom internetovom prehliadači) vrátane zablokovania tzv. nevyhnutne potrebných (Strictly Necessary) cookies, môže obmedziť alebo vylúčiť prístup na stránky alebo funkcionalitu stránok či ich častí.