Souhlas se zpracováním osobních Zboží.cz

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníku o zákazníckej spokojnosti od Zboží.cz

 1. Udeľujete týmto súhlas spoločnosti wanea s.r.o., sídlom Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava, IČ 14387964 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
  •  emailovú adresu
  •  informácie o kúpe tovaru
 2. Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
  •  zasielanie dotazníkov kvôli zisteniu zákazníckej spokojnosti
 3. Súhlas udeľujete na spracovanie po dobu 60 dní a to za účelom:
  • zasielanie dotazníkov kvôli zisteniu zákazníckej spokojnosti
 4. K spracovaniu týchto osobných údajov Správca využíva týchto Spracovateľov:
  •  Poskytovateľ služby Zboží.cz, prevádzkovanou spoločnosťou Seznam a.s., sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, ČR
  •  Poprípade ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarou, služieb a aplikácii, ktoré však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva
 5. Osobné údaje nebudú predané mimo územie EU.
 6. Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť a to kliknutím na odkaz na úpravu preferencii súkromia v dolnej časti webu, kde je možné udelený súhlas e-shopu odvolať. Ďalej je možné vziať súhlas späť kliknutím na príslušný odkaz v emailu s dotazníkom o spokojnosti. V takom prípade sa odhlásite z odberu na strane poskytovateľa služby Zboží.cz.
 7. Prosíme, zoberte na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
  •  vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto spätné vzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníku spokojnosti
  •  požadovať po Správcovi informáciu, aké vaše osobné údaje spracováva
  •  vyžiadať si od Správcu prístup k vaším spracovaným osobným údajom a požadovať ich kópiu
  •  pri automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
  •  nechať vaše spracované osobné údaje aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie ich spracovania
  •  požadovať po spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
  •  na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
  •  v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrate na Správcu alebo na Úrad na ochranu osobných údajov