Odstoupení od smlouvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Adresát (predávajúci)
wanea s.r.o.,
sídlom Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava,
IČ: 14387964

Doručovací adresa e‐shopu

wanea s.r.o.,
sídlom Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava,
IČ: 14387964

Vyplnený formulár zašlite spoločne s tovarom na doručovaciu adresu e-shopu uvedenú vyššie.

Vrátený tovar prosím neposielajte na dobierku. V takom prípade nebude prevzaté.

Oznamujem/oznamujeme (*), že týmto odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

Číslo objednávky (nepovinné, pre rýchlejšie spracovanie požiadavky):

Dátum objednania (*)/dátum obdrženia (*):

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba pokiaľ je tento formulár zasielaný v listovej podobe):

Dátum:

(*) nevyhovujúce sa škrtnite

e-shop: www.doncoco.sk, e-mail: info@doncoco.sk, tel.: +420 774 80 90 94